Brandýs nad Labem

Restaurace U Zmeškalů se nachází v samotném srdci, na náměstí města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Pro návštěvníky, kteří zavítají na stránky naší restaurace, přinášíme informace o našem městě.

Čím je město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav zajímavé?

Pokud plánujete výlet, město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav stojí za to navštívit hned z několika důvodů. Město se rozprostírá po stranách řeky Labe. Ze strany Brandýské vystupují příkré svahy k terase polabské nížiny, v níž vymodeloval hlubokou rokli Vinořský potok vlévající se zde do řeky. Staroboleslavskou stranu tvoří kotlina nivy, která byla v minulosti vyplněna řadou tůní a vedlejších ramen řeky a formovaly ji časté povodně. Na území města a v jeho okolí jsou zachovány a chráněny zbytky původního lužního lesa.

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je historické město

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je dvojměstí v okrese Praha-východ, které je přirozeným centrem kraje. Obec vznikla v roce 1960 administrativním sloučením Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi a má nejdelší úřední název v České republice.

Historická jádra Brandýsa nad Labem i Staré Boleslavi jsou od roku 1992 městskými památkovými zónami. K pamětihodnostem Brandýsa nad Labem patří především zámek na místě gotického hradu z roku 1300(1306). Pod zámkem se nachází mlýn, dále kamenný most z roku 1603 se sochou sv. Jana Nepomuckého a barokní pivovar postavený podle návrhu K. I. Dienzenhofera. Mezi gotické památky patří kostel sv. Vavřince s dochovanou freskovou výzdobou ze 14. století a později barokně přestavěný a také kostel sv. Petra. Z doby renesanční pochází katolický farní kostel Obrácení sv. Pavla, původně sbor Jednoty bratrské, postavený Matteo Borgorellim v letech 1541–1542, některé obytné domy na náměstí, a hlavně katovna s psaníčkovými sgrafity. Z barokních staveb lze jmenovat například děkanství a zvonici u katolického kostela z roku 1773. Mezi jeden z nejstarších u nás patří židovský hřbitov založený již roku 1568.

Stará Boleslav je spojená se svatováclavskou tradicí. Nachází se zde románská bazilika sv. Václava založená spolu s kolegiátní kapitulou roku 1039 knížetem Břetislavem I. s kryptou sv. Kosmy a Damiána v místech, kde byl podle tradice sv. Václav zavražděn a původně pohřben. Jedná se o nejstarší křesťanské poutní místo v Česku. Vedle stojí románský kostel sv. Klementa s výjimečnými románskými freskami ze 3. čtvrtiny 12. století, nejstarší v Čechách. Dalším významným poutním chrámem je kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený na počátku 17. století podle návrhu G. M. Fillipiho, ve kterém je uchováváno Palladium země České, uctívaný milostný obraz Madony. Nedaleko Mariánského kostela se nachází kaple blahoslaveného Podivena, postavená podle návrhu K. I. Dientzenhofera roku 1738 na místě, kde měl být Podiven, sluha sv. Václava, umučen.  Staroboleslavská Městská brána je pozůstatkem středověkého opevnění z počátku 10. resp. 2. poloviny 14. století. Nachází se zde řada barokních budov: Jezuitská kolej z 2. poloviny 17. století, budova proboštství z let 1728–1734 či budova kapitulního děkanství z let 1710–1712. Kostely sv. Václava a kostel Nanebevzetí Panny Marie jsou národními kulturními památkami.

Kultura v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

Každoročně na svátek sv. Václava probíhá ve Staré Boleslavi Národní svatováclavská pouť. Jedná se o největší oficiální oslavu státního svátku 28. září - Dne české státnosti. Ta vrcholí slavnostní bohoslužbou na Mariánském náměstí, kterou celebrují čeští a moravští biskupové. Po celý den je připraven bohatý duchovní i kulturní program. V roce 2009 se pouti zúčastnil papež Benedikt XVI.. Ten navštívil nejdříve místo mučednické smrti sv. Václava baziliku sv. Václava a poté celebroval bohoslužbu pro více než 50 00 věřících.

Mezi významné tradiční akce, které se ve městě pořádají patří Audience u císaře Karla I. Audience u císaře Karla I. je tradiční, každoroční kulturní akcí, při níž si město i zámek Brandýs nad Labem připomínají svoji slavnou minulost, spjatou s vládnoucím rodem Habsbursko-Lotrinským od roku 1547 až do roku 1918, tedy se čtyřmi sty lety českých i evropských dějin.

Sportovní turistika

Brandýse nad Labem je frekventovaným místem pro sportovní vyžití. Můžete navštívit jedenácti kilometrový úsek cyklostezky, vinoucí se v nerušené přírodě podle řeky Labe; na kole i na in-line bruslích. Tenis si můžete zahrát v brandýském Sportcentru i na kurtech v lesoparku Houštka. Dále zde naleznete místa, kde lze hrát bowling, squash, fotbal, ve městě jeněkolik tělocvičen.

V letních měsících je město hojně navštěvováno díky vyhlášeným přírodním koupalištím na Proboštských jezerech.